checkliste verkauf

      checkliste für unsere kunden

aufgrund gestiegener dokumentationspflichten verlangt das deutsche finanzamt ab sofort bei exporten in eu-mitgliedsstaaten folgende unterlagen und informationen:

 1. vollständige und exakte firmenanschrift, telefonnummer, faxnummer, emailadresse, angabe des/r gewerbezeigs/branche und, falls vorhanden, internetadresse, visitenkarte, etc.
 2. europäische umsatzsteuer identnummer
 3. handelsregisterauszug, gewerbenachweis oder amtlichen firmennachweis (z.b. durch handelskammer) in kopie
 4. passkopie des eigentümers/gesellschafters/geschäftsführers, und
 5. von ihm unterschriebene abholvollmacht im original, möglichst mit stempel, für den abholenden fahrer

können uns keine dokumente überlassen werden, aus denen ihre unternehmereigenschaft ersichtlich ist, erheben wir eine kaution in höhe von 19% des kaufpreises.

der kautionsbetrag wird ihnen sofort nach eingang folgender unterlagen zurückerstattet:
amtlicher nachweis der unternehmereigenschaft, z.b. handelsregisterauszug, gewerbenachweis, amtlicher firmennachweis oder bestätigung von wirtschaftsverbänden (handelskammer) in kopie.

Баўгарская
Списък за проверка за нашите клиенти

Въз основа на повишилите се задължения във връзка с документите Германската Финансова служба изисква считано от настоящия момент при износ в страни-членки на ЕС следните документи и информации:

  1. Пълен и точен адрес на фирмата, телефонен номер, факс-номер, имейл адрес, данни за професионално направление/бранш и при наличност интернет-адрес, визитна картичка и т.н.
  2. Европейски идент. № Данък върху оборота.
  3. Копие от Извадка от Търговския регистър, Удостоверение за професионално правомощие или Фирмено удостоверение (напр. от Търговската камара), от които да става ясно кои са собственикът и търговският директор.
  4. Копие на паспорта на собственика/съдружника/търговския директор.
  5. Подписано от него пълномощно за посрещане в оригинал, с щемпел, за посрещащия шофьор.

 

Ако не ни бъдат предоставени документи, от които да става ясно качеството на предприемач, ние ще изискаме парична гаранция в размер на 19% от покупната цена.
Сумата на паричната гаранция ще Ви бъде възстановена незабавно след получаване на следните документи. Копия на Служебно удостоверение за качеството на предприемач; напр. извадка от Търговския регистър, Удостоверение за професионално правомощие, Служебно фирмено удостоверение или Уверение от икономическите съюзи (Търговска камара).

Česky
kontrolní seznam pro naše zákazníky

Z důvodu nárustu povinností, týkajících se dokumentací, požaduje od nynějška Německý finanční úřad při vývozech do členských států EU následující podklady a informace:

  1. Kompletní a přesnou firemní adresu, telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, uvedení živnostenstkého odvětví/oboru, a pokud má zákazník internetovou adresu, i název této adresy, vizitku atd.
  2. Evropské identifikační číslo daně z obratu.
  3. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o živnosti nebo úředního firemního dokladu (např. od obchodní komory).
  4. Kopii cestovního pasu vlastníka/společníka/jednatele a
  5. ním podepsaný originál plné moci týkající se povolení k odvozu, pokud možno s razítkem, pro řidiče, který je odvozem pověřen.

 

Pokud nám nemůžete odevzdat žádné dokumenty, v nichž jsou uvedeny podstatné údaje o podniku, budeme vybírat kauci v hodnotě 19% kupní ceny.

Částka kauce se vrátí ihned po doručení následujících dokumentů: úřední doklad s podstatnými údaji o podniku; např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o živnosti, úředního firemního dokladu od hospodářských svazů (obchodní komora).

Back to top
jetzt auf whatsapp schreiben
infos und hilfe...
griener nutzfahrzeuge und mehr...
fragen & mehr infos per whatsapp....