PL

 

 

Ze względu na zwiększone obowiązki dotyczące składania dokumentów i dokumentacji niemieckie urzędy skarbowe wymagają w trybie natychmiastowym przy eksporcie do krajów członkowskich Unii Europejskiej następujących dokumentów i informacji:

Pełny i dokładny adres firmy, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, podanie branży/gałęzi działania i w razie istnienia – adres strony internetowej, wizytówka, itd.

  1. Europejski numer identyfikacji podatkowej (podatku obrotowego).
  2. Kopie wyciągu z rejestru handlowego, dowodu działalności lub urzędowego dowodu rejestracji firmy (np. przez izbę handlową).
  3. Kopia paszportu właściciela/wspólnika/prezesa zarządu, oraz
  4. podpisane przez niego pełnomocnictwo do odbioru w oryginale, w miarę możliwości z pieczątką, dla kierowcy odbierającego towar.
  5. Jeśli nie mogą Państwo przekazać nam jakichkolwiek dokumentów, z których wynikają Państwa właściwości przedsiębiorstwa, pobieramy kaucję w wysokości 19% ceny zakupu.

Kaucja zostanie Państwu zwrócona natychmiast po wpłynięciu następujących dokumentów: Kopia urzędowego dowodu właściwości przedsiębiorstwa; np. wyciąg z rejestru handlowego, dowód działalności, urzędowy dowód rejestracji firmy lub potwierdzenie związków gospodarczych (izba handlowa).

Back to top