SK

 

 

Kontrolný zoznam pre našich zákazníkov

pretože zvyšuje dokumentačné povinnosti nemecký daňový úrad požadoval teraz z exportu v členských štátoch EÚ tieto dokumenty a informácie:

Kompletnú a presnú adresu firmy, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, údaj o / r trade’ll Show / priemyslu, a ak je k dispozícii internetová adresa, vizitky, atď.

  1. Európska daň z obratu identifikačné číslo
  2. Obchodný register výňatok, obchodné dokumenty alebo úradného firemného dokladu (napr obchodná komora) v kópii
  3. vhodné copy Majiteľ / partnera / generálny riaditeľ a
  4. podpísané ním kolekcia plná moc v origináli, pokiaľ možno s pečiatkou, pre zberné vodiča
  5. nám môže poskytnúť všetky dokumenty, z ktorých je ich podnikateľský charakteristikou by sme účtovať vklad vo výške 19% z kúpnej ceny.

vložená čiastka bude vrátená k nim ihneď po obdržaní nasledujúce dokumenty:
úradný doklad o podnikateľskej charakteristiky, napríklad, Obchodný register výňatok, obchodné doklady, spoločnosť úradník dokladu od hospodárskych združení (obchodná komora) v kópii.

Back to top
jetzt auf whatsapp schreiben
infos und hilfe...
griener nutzfahrzeuge und mehr...
fragen & mehr infos per whatsapp....